menu
Volter Kilpi KustavissaVolter Kilpi KustavissaVolter Kilpi KustavissaVolter Kilpi KustavissaVolter Kilpi Kustavissa

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Kustavin kirjallisuusyhdistys ry kiittää yhteistyökumppaneitaan. Yhdistys on saanut taloudellista tukea Koneen Säätiöltä, Keskitien Tukisäätiöltä, Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Kustavin kunnalta, Jenny ja Antti Wihurin rahastolta, Uudenkaupungin Suomalaisen Seuran Säätiöltä, Otavan Kirjasäätiöltä, Lounaisrannikon Osuuspankilta, TS-Yhtymä Oy:ltä sekä Turun Osuuskaupalta.