menu
Volter Kilpi KustavissaVolter Kilpi KustavissaVolter Kilpi KustavissaVolter Kilpi Kustavissa

Volter Kilpi -kirjallisuusviikolla myös ruotsinkielistä ohjelmaa vuosina 2019-2021

10.10.2018

 

Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikkoa järjestävä Kustavin kirjallisuusyhdistys on mukana Svenska kulturfondenin Hallå!-ohjelmassa hankkeellaan Kaksikielinen Kustavi/ Tvåspråkig Gustavs. Hanke nostaa esiin Kustavin kaksikielisen menneisyyden ja tuo ruotsin kielen osaksi Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon ohjelmaa 2019-2021.

 

Kaksikielinen Kustavi -hankkeen myötä yhdistyksen tähtäimenä on suomenkielisen kotimaisen kirjallisuuden tunnettavuuden edistäminen ruotsinkielisten suomalaisten keskuudessa ja kirjallisuustapahtuman saavutettavuuden parantaminen, jotta useammalla olisi mahdollisuus nauttia tapahtuman ohjelmasta. Tavoitteena on lisäksi tutustuttaa paikallisia oman kunnan historiaan sekä tarjota vieraspaikkakuntalaisille ja turisteille uusia näkökulmia saariston kuningaskuntana tunnettuun Kustaviin. Samalla tulevat tutuiksi monet ruotsinkieliset ilmaisut, joita Kustavin murteeseen on jäänyt. 

 

Volter Kilpi -viikolla tuodaan kolmen vuoden ajan esiin Kustavin suomen ja ruotsin kielistä historiaa sekä saaristolaisuutta kummallakin kotimaisella kielellä luentojen, kaksikielisten teatteriesitysten ja retkien myötä. Kirjallisuusfestivaalin kaksikielisen ohjelman tarkoituksena on alueen historiantuntemuksen parantamisen lisäksi purkaa 1900-luvun alussa syntynyttä kielirajaa suomen ja ruotsin kielen välillä, ja tarjota matalan kynnyksen mahdollisuus tutustua kumpaankin kieleen taiteen keinoin. 

 

Kaksikielinen Kustavi -hankkeen taiteellisen ohjelman ytimessä on Volter Kilven ruotsiksi käännetty tuotanto sekä saaristoteema, joihin luennoitsijat ja näyttelijät pureutuvat joko suomeksi tai ruotsiksi. Kilven teksteihin perustuvien näytelmien esittäminen on tehnyt kirjailijan työtä tutuksi suomenkieliselle yleisölle, ja hankkeen myötä tavoitteena on tutustuttaa myös ruotsia puhuva yleisö Volter Kilpeen. Samalla tuttujen tekstien kuuleminen ruotsiksi tarjoaa matalan kynnyksen väylän tutustua ruotsin kieleen ja oppia sitä taiteen kautta.

 

Hankkeen suunnittelu on aloitettu maaliskuussa 2018. Ensimmäisen vuoden suunnitelmat ovat pisimmällä. Kahden seuraavan vuoden hankeohjelma koostetaan ensimmäisenä vuonna kerättyjen kokemusten perusteella. Vuosina 2019-2021 Kaksikielinen Kustavi -hanke tuo Volter Kilpi - kirjallisuusviikolle vuoden teeman mukaista ruotsinkielistä ohjelmaa 1-2 luennon, lukudraaman tai teatteriesityksen sekä ruotsinkielisille lähialueille suuntautuvien retken muodossa.

 

Svenska kulturfonden edistää kieliryhmien välisiä suhteita ja yhteiskuntarauhaa. Vuosittain Svenska kulturfonden tukee ruotsin kielen säilymistä elävänä kielenä eri alueilla myöntämällä tuhansia apurahoja. Hallå! on Svenska kulturfondenin neljäs strateginen ohjelma. Hallå!-ohjelmalla rahoitetaan projekteja, jotka edistävät kielitaitoa ruotsiksi ja suomeksi, lisäävät kieliryhmien välistä yhteisymmärrystä sekä painottavat kielitaitoa menestystekijänä.

 

Lue lisää Kulturfondenista ja Hallå!-ohjelmasta täällä.

 

-----------

 

Tvåspråkig Gustavs -projekt lyfter fram Gustavs tvåspråkiga historia och gör svenska språket en del av Volter Kilpi -litteraturfestivalens program för tre år 2019-2021. Projektets mål är tillägga lokal identitet och förståelse mellan olika språkgrupper. Genom projektet besökare lär sig känna Gustavs tvåspråkiga historia genom olika föreläsningar, teaterstycken och utflykter. Projektet erbjudar också en möjlighet att bli bekant med författaren Volter Kilpi när hans texter dramatiseras för scenen tvåspråkigt.

 

Läs mer on Kulturfonden och Hallå!.programmet här