Kuva: Joanna Norkko

Alf Norkko

Alf Norkko on Helsingin yliopiston Itämeren tutkimuksen professori. Hän työskentelee Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla Hangossa sekä vierailevana professorina Tukholman yliopiston Itämerikeskuksessa. Hän on maamme johtavia merten ekologian tutkijoita, jonka tutkimukset ovat saaneet myös kansainväistä huomiota. Hän on johtanut tutkimushankkeita sekä Suomessa, Ruotsissa, Uudessa Seelannissa että Etelämantereella. Tällä hetkellä hänen tutkimuksensa keskittyvät meriekosysteemien monimuotoisuuden ja toiminnan suhteiden ymmärtämiseen, erityisesti rehevöitymisen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin rannikoiden ekosysteemeihin.

Alf Norkko är professor iÖstersjöforskning vid Helsingfors universitet. Han arbetar vid Tvärminne zoologiska station i Hangö samt som gästprofessor vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Han är en av vårt lands ledande forskare i marin ekologiochhansforskning har även uppmärksammats internationellt. Han har lettforskningsprojekt såväl i Finland, Sverige, Nya Zeeland som på Antarktis. För närvarande koncentrerar han sig i sinforskning påförståelsen av marinekosystemens mångfald och växelverkan, speciellt inverkan av eutrofiering och klimatförändring på kustens ekosystem.

TIETOKIRJA.FI-PÄIVÄ
Järjestäjänä Tietokirjallisuuden edistämiskeskus
Perjantai/ Fredag 12.7. klo 13.00-14.00
Mitä Itämerestä tiedetään. Tutkimuksen näkökulma.
Tuulentupa


Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikkoa tukemassa
Kaksikielinen Kustavi -hanketta tukemassa ja ruotsinkielistä ohjelmaa mahdollistamassa 2019-2021© Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko - Kaikki oikeudet pidätetään

Kotisivut: Sivustamo Oy