Jaakko Ruola

"Saaristomeri on maailman mitassa ainutlaatuinen luonnonmuodostuma: saarien meri, jonka historia ja luonnon kirjo hakevat vertaansa. Alueen arvokkaimmat kohteet kuuluvat Saaristomeren kansallispuistoon, jota luonnehtivat luontotyyppien moninaisuus ja lajien runsaus. Saaristomeren 2000 miljoonaa vuotta vanha kallioperä, sen 41.000 saarta, Suomen oloissa korkein biodiversiteetti sekä neljä vuodenaikaa tekevät siitä luontokokonaisuuden, jollaista ei ole toista maailmassa. Saaristomeri on Suomen tärkeintä luontopääomaa. 

Saaristomeri voi huonosti. Eniten sitä vaivaa fosforikertymän aiheuttama rehevöityminen - kuten koko Itämertakin - vaikka asiantilan parantamiseksi on tehty suuri määrä tutkimuksia ja toimia. "

Jaakko Ruolan esitys vie meidät matkalle Saaristomerelle ja pohtimaan omaa suhdettamme ainutlaatuiseen mereemme ja sen tulevaisuuteen. 

Keskiviikko/ Onsdag 10.7. klo 14.00-15.00
Ainutlaatuinen Saaristomeri
Esitys sisältää alustuksen, dokumentin ja loppukeskustelun
Yhteiskesto 1h
Tuulentupa
"Skärgårdshavet är i världsskala en unik naturformation: öarnas hav, vars historia och naturens mångfald söker sin like. Områdets värdefullaste del hör till Skärgårdshavets nationalpark som karaktäriseras av naturtypernas mångfald och arternas rikedom. Skärgårdshavets berggrund som är 2000 miljoner år gammal, dess 41000 öar, i finländska förhållanden den högsta biodiversiteten samt de fyra årstidernagör den till en naturhelhet som är unik i hela världen. Skärgårdshavet är Finlands viktigaste naturkapital. Skärgårdshavet mår dåligt. Mest lider den av eutrofieringen som förorsakas av ackumulering av fosfor–liksom hela Östersjön –trots att man med stora forskningsinsatser och andra åtgärder harförsökt förbättra situationen. "

Jaakko Ruolas presentation för oss på en resa i Skärgårdshavet så attvi kan reflektera över vårt eget förhållande till vårt unika hav och dess framtid.


Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikkoa tukemassa
Kaksikielinen Kustavi -hanketta tukemassa ja ruotsinkielistä ohjelmaa mahdollistamassa 2019-2021© Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko - Kaikki oikeudet pidätetään

Kotisivut: Sivustamo Oy