Kai Myrberg

Kai Myrberg on filosofian tohtori, joka työskentelee Suomen ympäristökeskuksessa johtavana tutkijana. Hänen työnsä liittyy Itämeren tutkimukseen ja suojeluun. Hän on sivutoimisesti Liettuassa Klaipedan yliopiston professori. Vuosina 2015-2017 hän oli Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) varapresidentti. Myrberg on julkaissut Itämeriaiheisen väitöskirjansa (1998) lisäksi vuonna 2014 yhdessä Matti Leppärannan kanssa teoksen Meret – maapallon siniset kasvot ja vuonna 2019 teoksen Itämeri ja Ihminen. Hän on myös kirjoittanut oppikirjoja Itämerestä suomeksi ja englanniksi. 

Kai Myrberg är filosofie doktor som arbetar på Finlands Miljöcentral som ledande forskare. Hans arbete hänför sig till Östersjöforskning och -skydd. Han innehar en professur som bisyssla vid universitetet i Klaipéda i Litauen. Åren 2015-2017 var han vicepresident för Internationella havsforskningsrådet (ICES). Myrberg har publicerat sin doktorsavhandling med Östersjöanknytning 1998 och därtill 2014 tillsammans med Matti Leppäranta verket Meret –maapallon siniset kasvot och 2019 Itämeri ja Ihminen. Han har också skrivit läroböcker om Östersjön på finska och engelska.

TIETOKIRJA.FI-PÄIVÄ
Järjestäjänä Tietokirjallisuuden edistämiskeskus
Perjantai/ Fredag 12.7. klo 11.00-12.00
Kymmenen kirjaa Itämerestä. Jukka-Pekka Pietiäinen haastattelee.
Tuulentupa


Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikkoa tukemassa
Kaksikielinen Kustavi -hanketta tukemassa ja ruotsinkielistä ohjelmaa mahdollistamassa 2019-2021© Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko - Kaikki oikeudet pidätetään

Kotisivut: Sivustamo Oy