Kirsi Sonck-Rautio

VOLTER KILPI VERKOSSA: 15.7. Annin salonki

FT Kirsi Sonck-Rautio on ympäristöetnologi ja antropologi, joka on tutkinut kalastusta jo yli kymmenen vuotta. Tutkimuksissaan hän on kiinnostunut kalastajista, kalastukseen liittyvästä elämäntavasta, kulttuurista ja kulttuuriperinnöstä. Luennossaan Sonck-Rautio tarkastelee kalastuksen historiallista merkitystä Saaristomeren alueella sekä kalastuskulttuurin kehityskulkuja aina tähän päivään saakka. 


Yhteistyössä Yhteys

info@vkkustavissa.fi
arkisin 10-14 p. 041 752 8179