Kuva: Niina Stolt / Studio Onni

Marjo T. Nurminen

Marjo T. Nurminen on taustaltaan tiedetoimittaja. Hänen teoksensa Tiedon tyttäret. Oppineita eurooppalaisia naisia antiikista valistukseen sai Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon vuonna 2008. Se oli arvostelu- ja myyntimenestys. Vuonna 2015 julkaistu Maailma piirtyy kartalle. Tuhat vuotta maailmankartan kulttuurihistoriaa nousi Tietokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaaksi. Nurminen sai Iso-Britannia Kuninkaallisen maantieteellisen seuran Fordham Award -palkinnon ansiokkaasta kartografian historiaa käsittelevästä tutkimuksesta. Nurmisen kirjoja on käännetty useille kielille.

Marjo T. Nurminen har en bakgrund som vetenskapsredaktör.Hennes verk Tiedon tyttäret. Oppineita eurooppalaisia naisia antiikista valistukseen fick Finlandiapriset 2008. Det var en kritiker-ochförsäljningsframgång. Maailma piirtyy kartalle. Tuhat vuotta maailmankartan kulttuurihistoriaasom gavs ut 2015 utsågs till kandidat för Finlandiapriset. Nurminen fick Storbritanniens Kungliga geografiska föreningens Fordham Award för sin förtjänstfulla forskning gällandekartografins historia.Nurminens böcker har översatts till flera språk.

TIETOKIRJA.FI-PÄIVÄ
Järjestäjänä Tietokirjallisuuden edistämiskeskus
Perjantai/ Fredag 12.7. klo 14.00
Itämeren tarina. Karttojen matkassa keskiajalta nykyaikaan.
Tuulentupa


Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikkoa tukemassa
Kaksikielinen Kustavi -hanketta tukemassa ja ruotsinkielistä ohjelmaa mahdollistamassa 2019-2021© Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko - Kaikki oikeudet pidätetään

Kotisivut: Sivustamo Oy