RAJATON MERI - ITÄMERI JA MUUT MUISTAVAT VEDET

Vuoden 2019 Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon teemana on Rajaton meri - Itämeri ja muut muistavat vedet. 
Meriteema avautuu käsittelemään Kustavin ja muun saariston kotirantojen monikulttuurisuutta ja liikettä taiteen ja tieteen keinoin. 
Meri on Kustavin olosuhde, leimallinen osa Volter Kilven talonpoikaispurjehtijoiden elämää ja alueen paikalliskulttuuria sekä väylä, 
jonka avulla Kustavi on ollut ikiaikaisesti yhteydessä muuhun maailmaan. Kirjallisuusviikon aikana tutkitaan meren ja veden tematiikkaa 
kirjallisuudessa ja tuodaan esiin saariston naisten roolia merenkulussa.


Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikkoa tukemassa
Kaksikielinen Kustavi -hanketta tukemassa ja ruotsinkielistä ohjelmaa mahdollistamassa 2019-2021© Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko - Kaikki oikeudet pidätetään

Kotisivut: Sivustamo Oy