Sari Mäenpää

Sari Mäenpää työskentelee amanuenssina Merikeskus Forum Marinumissa Turussa. Hän väitteli Liverpoolin yliopistossa taloushenkilökunnan historiasta Cunardin matkustaja-aluksissa vuonna 2002. Hän on työskennellyt merillä opiskeluaikana ja hänellä on pitkä tutkimusintressi naisten merityön tutkimiseen.

Sari Mäenpää arbetar som amanuens på det maritima centret Forum Marinumi Åbo. Hon disputerad 2002 vid universitetet i Liverpool på ekonomipersonalens historia på Cunards passagerarfartyg. Hon har under studietiden arbetat till sjöss och hon har ett långt forskningsintresse för kvinnors arbete till sjöss.


Lauantai/ Lördag 13.7. klo 12.30-13.30
Tyttö lähtee merille. Naiset Suomen kauppalaivastossa 1900-luvulla (Flickan beger sig till sjöss. Kvinnor i Finlands handelsflotta på 1900-talet)
TuulentupaVolter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikkoa tukemassa
Kaksikielinen Kustavi -hanketta tukemassa ja ruotsinkielistä ohjelmaa mahdollistamassa 2019-2021© Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko - Kaikki oikeudet pidätetään

Kotisivut: Sivustamo Oy