Tere Vadén

FT, dosentti Tere Vadén on tamperelainen filosofi, joka työskentelee monitietetisessä BIOS-tutkimusyksikössä. Hän on julkaissut teoksia muun muassa paikallisesta ajattelusta (Arktinen hekkuma (1997), Ajo ja jälki (2000), Karhun nimi (2006)), poliittisesta filosofiasta (Kaksijalkainen ympäristövallankumous (2010), Heidegger, Zizek ja vallankumous (2012)), ja energian merkityksestä modernin kokemukselle (Energia ja kokemus (2013, yhdessä Antti Salmisen kanssa), Elo ja anergia (2018, yhdessä Antti Salmisen kanssa). Vadén on filosofisen aikakauslehden niin & näin pitkäaikainen toimittaja.

FD, docent Tere Vadén är filosof från Tammerfors som arbetar i den mångvetenskapliga BIOS forskningsenheten. Han har publicerat verk bl.a. om lokalt tänkande (Arktinen hekkuma(1997), Ajo ja jälki (2000), Karhun nimi (2006), om politisk filosofi (Kaksijalkainen ympäristövallankumous (2010), Heidegger, Zizekja vallankumous (2012)) och om energins betydelse med modern erfarenhet (Energia ja kokemus (2013, tillsammans med Antti Salminen),  Elo ja anergia (2018, tillsammans med Antti Salminen).Vadén är långvarig redaktör vid den filosofiska tidskriften niin & näin.

Torstai/ Torsdag 11.7. klo 11.15-12.15
Paikallistuminen vs modernisoituminen - mihin kieli ja kokemus ristivetävät Kilven Kustavissa? yhdessä Antti Salmisen kanssa
Tuulentupa


Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikkoa tukemassa
Kaksikielinen Kustavi -hanketta tukemassa ja ruotsinkielistä ohjelmaa mahdollistamassa 2019-2021© Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko - Kaikki oikeudet pidätetään

Kotisivut: Sivustamo Oy