Kuva: Jonne Renvall

Toni Lahtinen


Dosentti, FT Toni Lahtinen on tutkijatohtori Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimushankkeensa Ympäristöriskit, dystopiat ja myytit nykykirjallisuudessa tarkastelee sitä, kuinka ympäristökysymyksistä ja ekokatastrofeista on tullut keskeinen teema kirjallisuudessa ja populaarikulttuurissa (Suomen Akatemia 2017-2020). 

Docent, FDToni Lahtinen är forskardoktor vid Tammerfors universitet. Hans forskningsprojekt Ympäristöriskit, dystopiat ja myytit nykykirjallisuudessa behandlar hur miljöfrågor och ekokatastrofer har blivit ett centralt tema i litteraturen och populärkulturen (Finlands Akademi 2017-2020).


Lauantai/ Lördag 13.7. klo 10.00-11.00
Titanicin haaksirikko Aino Kallaksen teoksessa Seitsemän 
Tuulentupa


Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikkoa tukemassa
Kaksikielinen Kustavi -hanketta tukemassa ja ruotsinkielistä ohjelmaa mahdollistamassa 2019-2021© Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko - Kaikki oikeudet pidätetään

Kotisivut: Sivustamo Oy